adviseur arbeidsrecht

JuridischAdviseurArbeidsrecht.nl

  Site Search

 

 

juridisch adviseur arbeidsrecht Juridisch Advies Arbeidsrecht

Top kwaliteit juridisch advies arbeidsrecht vindt u hier! Wij denken samen met u mee over wetgeving, contracten, CAO's en over een effectieve invulling van de bedrijfsprocessen. JuridischAdviseurArbeidsrecht.nl kan u adviseren en bijstaan bij arbeidsrechtelijke, ondernemingsrechtelijke en sociale zekerheidsrechtelijke aangelegenheden.

 • Arbeidsrecht, zoals arbeidscontracten, (collectief) ontslag, loonvorderingen, schadevergoeding, opzegtermijnen bij ontslag, ontslagvergunning bij het UWV Werkbedrijf, proeftijd en arbeidsomstandigheden;
 • Ondernemingsrecht, zoals juridisch advies MKB, bestuurdersaansprakelijkheid, verkoop- en leveringsvoorwaarden, huurcontracten, het beschermen van een merk, aanbestedingen, verhaalsmogelijkheden en schadevergoeding, bedrijfsovernames, Europese Regelgeving. Ook beoordelen wij standaardcontracten en adviseren over risicobeheersing en -inschatting (pro-active lawyering) bij het opstellen, redigeren en uitvoeren van contracten en algemene voorwaarden;
 • de Wet Werk en Bijstand en aanverwante bijstandsregelingen, re-integratie, Wet Dwangsom en Beroep;
 • Sociale Verzekeringen als ZW, WW,WAO/WIA/WAZ, Wajong, TW.

Juridisch advies arbeidsrecht

Voorbeelden van arbeidsrechtelijke vragen zijn:

 • Hoe zit het met ontslagvergoedingen en de Kantonrechtersformule 2014?
 • Hoe stel ik een ontslagbrief op en wat moet er in staan?
 • Ik wil ontslag geven aan een werknemer. Wat zijn de juridische mogelijkheden en de daarbij behorende kosten?
 • Mijn bedrijf zit midden in een reorganisatie. Wat is arbeidsrechtelijk mogelijk?
 • Wat is de opzegtermijn bij ontslag?
 • Hoe vraag ik een ontslagvergunning aan bij het UWV Werkbedrijf?
 • Wat zijn de mogelijkheden tot verweer?
 • Wat zijn de arbeidsrechtelijke consequenties van de overname van bedrijfsactiviteiten?
 • Hoe los ik arbeidsconflicten met individuele medewerkers op?
 • Wat zijn de risico's van het werken met tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten?
 • Hoe zit het met de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte?
 • Wat zijn de juridische risico's van de arbeidsomstandigheden van mijn medewerkers?
 • Welke mogelijkheden heb ik bij het onderhandelen met vakbonden in geval van collectief ontslag?
 • Hoe zit het met het concurrentiebeding?
 • Hoe kan ik ontslag nemen zonder mijn recht op een uitkering te verspelen?
 • Waar vind ik effectief juridisch advies arbeidsrecht?
 • Hoe lang is mijn relatiebeding geldig?
 • Wanneer wordt een tijdelijk contract omgezet in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd?

Adviseur arbeidsrecht en bedrijfsrecht 

Voorbeelden van ondernemingsrechtelijke vragen zijn:

 • Hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid?
 • Hoe zit het met voor mijn bedrijf relevante Europese regelgeving?
 • Waar kan ik terecht voor juridisch advies MKB?
 • Hoe zit het met het vennootschapsrecht?
 • Hoe kan ik mijn merk beschermen?
 • Voldoen de door mij gehanteerde verkoop- en leveringsvoorwaarden wel aan de wettelijke eisen?
 • Op wie kan ik schade verhalen en hoe gaat dat in zijn werking?
 • Wat is de reikwijdte van mijn huurcontract?
 • Welke wet- en regelgeving is voor mijn onderneming van belang?
 • Hoe zit het met collectief ontslag?
 • Wanneer moet er worden aanbesteed en hoe werkt dat precies?
 • Hoe gaat het omzetten van een eenmanszaak naar een BV in zijn werking?
 • Hoe lang duurt proeftijd maximaal en kan proeftijd worden verlengd?
 • Wanneer verandert de wetgeving omtrent het oprichten van een BV?
 • Hoeveel kost mij een ervaren adviseur arbeidsrecht?

Voorbeelden van sociale zekerheidsrechtelijke vragen zijn:

 • Heb ik recht op een WW uitkering?
 • Wat is er veranderd in de WWZ?
 • Hoe zit het met re├»ntegratie?
 • Ik wil een aantal werknemers ontslag geven: wat zijn de vereisten die de Wet Werk en Bijstand stelt aan mijn onderneming?
 • Hoe verloopt het contact met het UWV Werkbedrijf?
 • Kom ik in de WIA?

Laat U bijstaan door JuridischAdviseurArbeidsrecht.nl.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op. Het eerste gesprek met een van onze juristen is gratis.

_______________________________________________________

Juridisch nieuws en juridische actualiteiten: