skip to Main Content

Een juridisch adviseur is iemand die jou adviezen biedt t.a.v. de rechten uitgevaardigd ter
bescherming van jou als burger/arbeider/ondernemer en al. In het bijzonder leggen wij van
juridischadviseur.nl de focus meer op het arbeidsrecht. Als arbeider kan je makkelijk in een
lastige rechtszaak geslopen zijn of denk je dat je aan een contract gebonden bent. Daarom is het
belangrijk te weten wat jou rechten zijn als arbeider. Dit om te voorkomen dat men onterecht
beschuldigd wordt. Het arbeidsrecht is van belang voor de werknemer zowel de werkgever. Als
werkgever ben jij niet uitgesloten aan het arbeidsrecht, omdat het recht verplichtingen schendt
aan de werkgever waaraan hij of zij moet voldoen. Als werkgever oefen je verantwoordelijkheid
uit voor jou werknemers.

Voor juridisch advies omtrent het arbeidsrecht ben je bij ons terecht. Op de website bieden wij in
hoofdlijnen informatie aan omtrent wat het arbeidsrecht inhoudt en waarvoor het is ingesteld. Op
de website kan jij dus al meer te komen of lezen over de rechten van een arbeider. Indien jij als
potentiële klant op zoek bent naar advies dan kan de informatie op de website ook geraadpleegd
worden. Echter benadrukken wij op de website merendeels het arbeidsrecht in globale zin. Als je
met de informatie op de website niet kan volstaan, dan mag er altijd contact opgenomen worden
voor uitleg in meer detail, maar ook gerichte en klant specifieke juridisch advies.

Is het zo dat je alleen contact kan maken indien wij nodig zijn? helemaal niet.
Wij nemen ons werk als juridisch adviseur heel serieus en zorgen ervoor dat de informatie
geplaatst op de website zo correct als mogelijk is en wordt overgebracht. Wij willen voorkomen
dat de informatie die wij aan jou bieden verschilt van wat daadwerkelijk in de wet staat.
Alhoewel wij zorg dragen voor het overbrengen van informatie in de juiste en correcte vorm is
het wel mogelijk dat een fout gemaakt kan worden. Indien u dit opmerkt mag er ook een bericht
gestuurd worden ter correctie van de verstrekte informatie.

Ben jij ook bekend met het arbeidsrecht en wil je graag jou mening/advies delen mag contact
opgenomen worden. Ook als je enige tips hebt omtrent efficiency en effectiviteit op dit gebied
staan wij open voor suggesties.

Mocht het zijn dat u weinig tot geen weet heeft over arbeidsrecht, maar wel weet heeft over IT
en het inrichten van een website. Wij appreciëren zeker wel een idee van hoe ons website meer
gezien kan worden. Het kan voorkomen dat men moeilijk op de website kan navigeren. Voel je
vrij om je mening te uiten en eventueel ook een suggestie te doen.

Back To Top
×Close search
Search